USLOVI KORIŠĆENJA

Montenegro Submarine d.o.o vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge sajta www.montenegrosubmarine.me. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji deo portala, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 

PODACI O FIRMI

 

MONTENEGRO SUBMARINE d.o.o.

Dobrota, Plagenti blok C, broj 3
85330 Kotor
Crna Gora
Mob: +382 69 576355

 

E-mail: [email protected]
Web: www.montenegrosubmarine.me 

 

Broj računa: 510-96072-11
Naziv banke: CKB banka

 

PIB: 02970449
REG BR: 50682787
PDV: 92/31-01568-7

Šifra djelatnosti: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

 

Montenegro Submarine d.o.o je kompanija koja ozbiljno prihvata svoju odgovornost u pogledu zaštite ličnih podataka.

Montenegro Submarine d.o.o je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano 2014. godine sa sjedištem u Kotoru, Crna Gora. Ozbiljno shvatamo svoje odgovornosti u pogledu zaštite podataka i privatnosti.

Budući da je kontrolor podataka koje prikupljamo, ova izjava opisuje postupak prikupljanja, upotrebe, obrade podataka i način na koji prenosimo vaše lične podatke, kao i sve ostale upotrebe prikupljenih podataka. Ovo se odnosi na sve slučajeve kada nas kontaktirate, koristite naše usluge ili posetite veb stranicu www.montengrosubmarine.me

 

USLOVI KORIŠĆENJA

 

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt i usluge na njemu.

Dobrodošli na sajt www.montenegrosubmarine.me. Montenegro Submarine vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge montenegrosubmarine.me. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost

Montenegro Submarine d.o.o u nekom trenutku može davati linkove ka drugim veb sajtovima. Montenegro Submarine d.o.o nije odgovorna za rad veb sajtova drugih proizvođača ili za način na koji oni obrađuju lične podatke koje vi date. Veoma je važno da uvjek provjerite politiku privatnosti i uslove korišćenja svake veb stranice.

 

MATERIJAL KOJI OSTAVE KORISNICI (komentari i drugi sadržaji)

 

Lične podatke koje dajete montenegrosubmarine.me u svrhu dobijanja proizvoda tretirat će se u skladu s našim onlajn Pravilima o privatnosti. Zabranjeno je da šaljete ili prenosite na ovu stranicu bilo kakav ilegalni, prijeteći, uvredljivi, klevetnički, pornografski ili drugi materijal koji je u suprotnosti sa bilo kojim zakonom.

Montenegro Submarine d.o.o, na ovom sajtu, ne želi primati nikakve povjerljive ili druge informacije koje ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Montenegrosubmarine.me nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših rezervacija izleta ili najmova glisera.

 

USLOVI

 

ČLAN 1. STRANE
Navedeni opšti uslovi korišćenja regulišu pravno obavezujući odnos između nas, društva sa ograničenom odgovornošću Montenegro Submarine d.o.o , PIB 02970449 sa sedištem u Kotoru, ulica Dobrota, Plagenti blok C, broj 3, Crna Gora, registrovanim u Centralnom registru pravnih subjekata Crne Gore 03.02.2014 pod registarskim brojem 50682787 (u daljem tekstu: „Montengrosubmarine.me, ja“, „Mi“ , „Naši“, „Mi“) i vas kao našeg korisnika (u daljem tekstu „Vi“, „Vaš“, „Vi“).

 

ČLAN 2. DEFINICIJE TERMINA

Rezervacija – odnosi se na sam proces rezervisanja i plaćanja grupne ili privatne ture, odnosno samu realizaciju navedenog procesa. Ona uključuje selekciju ture ili glisera koji se nalaze u ponudi na našem sajtu, ostavljanje svih neophodnih informacija u online formi na našem sajtu, vaše prihvatanje Opštih uslova korišćenja kao i naše izvršavanje usluge, nakon što ste Vi popunili sva neophodna polja na sajtu i učinili plaćanje pune cene odgovarajućim načinom plaćanja. Rezervacija je kompletirana našim prihvatanjem Vaše uplate i dostavljanjem potvrde porudžbine na vašu mail adresu.

Tura – odnosi se na unapred definisan izlet koji ste odabrali u našoj stranici da rezervišete. Tura može biti grupna (kupujete kartu i vozite se sa drugim ljudima) ili privatna (vozite se samo sa svojim prijateljima). Ture se obavljaju gliserima i polupodmornicom. 

Rentiranje brodova – odnosi se na ponudu brodova (glisera) koje možete da iznajmite po satu. Na našem sajtu prikazujemo ponuđene glisere zajedno sa svim relevantnim informacijama o samom brodu – šta se nalazi od opreme, preporuke šta da ponesete, šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno.

Pomeranje rezervacije – odnosi se na promenu datuma ili vremena polaska. Do promene može da dođe na vaš zahtev, usled loših vremenskih uslova ili više sile

Puna cijena – ukupna cena koštanja ture (najma broda) u koju su uračunate sve navedene uslogu i nemate skrivene troškove.

Dodatne usluge – odnosi se na usluge koji su vezane za Vašu rezervaciju, a nisu uključene u punu cijenu: transfer, ulaznice, piće, hrana

Ugovor o izvršenju usluga – zaključuje se nakon što primate naš mejl kao potvrdu da prihvatamo Vašu uplatu i rezervaciju. Svrha Ugovora o pružanju usluga je da se utvrdi ugovorni odnos između Vas i nas na osnovu kojeg ćemo Vam pružiti usluge vezane za Vašu turu (izlet ili najam broda) do dogoorene destinacije za punu cenu.

Website – odnosi se na vebsajt koji se nalazi na lokaciji montenegrosubmarine.me, i koji uključuje sve pod-domene za određena tržišta.

 

ČLAN 3. POTPUNE INFORMACIJE

Obavezni ste pružiti nam potpune, precizne i tačne informacije o Vašem identitetu kako bismo bili u mogućnosti zaključiti pravni ugovor sa Vama odnosno kako bismo na najbolji mogući način izvršili naše usluge, kako i za naplatu tako i dostavljanje potvrde o rezervisanju ture ili najmu broda. Montenegro Submarine d.o.o nije odgovoran ni za kakvu štetu, dodatne troškove kao i bilo kakve situacije ili komplikacije koje su moguće da se dese iz razloga što nam niste dostavili potpune i precizne informacije tokom procesa rezervacije.

 

ČLAN 4. INTELEKTUALNA SVOJINA

Montenegro Submarine d.o.o zadržava sva prava u vezi našeg sajta i sadržaja na samom sajtu uključujući: software, hardware, proizvod, procese, algoritme, način poslovanja, tehnologiju, dizajn kao i sve informacije koje smo obezbedili za Vas. Osim ako nije izričito navedeno u ovom dokumentu, nijedna izražena ili implicirana licenca ili pravo bilo koje vrste vam se ne daje u vezi sa uslugama i / ili našom veb stranicom, ili bilo kojim njenim delom, uključujući bilo koje pravo da dobijete posedovanje bilo kojeg izvornog koda, podataka ili drugog tehničkog materijala koji se odnose na našu veb stranicu. Sva prava koja Vam ovde nisu izričito data su rezervisana za nas. Bilo koji radni proizvod, razvoj, izumi, tehnologija ili materijali koje smo obezbijedili pod ovim Odredbama i uslovima i / ili Ugovorom o uslugama ili dok koristimo našu veb lokaciju ili bilo koju uslugu su isključivo u vlasništvu Montenegro Submarine d.o.o.

 

ČLAN 5. ZAŠTITNI ZNAK

Svi zaštitni znakovi brodova, logo kompanije i svih trećih strana koji su objavljeni na našem vebsajtu pripadaju njihovim cijenjenim vlasnicima i mi ih koristimo isključivo u svrhe pogodnosti rezervacije i putovanja naših korisnika.

 

ČLAN 6. UGOVOR O USLUŽNOJ DELATNOSTI

Kako bismo bili u potpunosti u skladu sa zakonima i pravnim regulacijama Crne Gore, kao i Evropske Unije, ovim članom Vam obezbjeđujemo sve pravno obavezne informacije sa kojima ste dužni se upoznati prije stupanja u pravno obavezujući odnos sa kompanijom Montenegro Submarine d.o.o. Naše usluge:

 • Prikazivanje ponuđenih tura i glisera na našem vebsajtu.
 • Dostavljanje potvrde (rezervacije) i plan putovanja za izabrane ture, koje ste platili, kao rezultat rezervacije.
 • Izvršavanje usluge
 • Troškovi komunikacije. Ukoliko ste iz nekog razloga bili prinuđeni imati visoke troškove komunikacije sa nama prilikom razgovora o Vašoj rezervaciji ili prilikom sklapanja Ugovora o uslužnoj delatnosti sa nama, nismo u obavezi iste nadoknaditi.
 • Supervizori delatnosti.Ukoliko ste na bilo koji način nezadovoljni uslugom koju smo Vam obezbedili, možete se obratiti službama koje našu delatnost kontrolišu – Agencija za inspekcijske poslove Republike Crne Gore, kao i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Republike Crne Gore.
 • Dokaz zaključenja ugovora o Uslužnoj delatnosti.U korelaciji sa EU Direktivom (2000/31/EC) i usklađenošću Crnogorskog zakonodavstva sa istom o elektronskoj trgovini, ovim putem Vas obavestavamo da je imejl potvrda rezervacije koju dobijete od nas dokaz zaključenja Ugovora o uslužnoj delatnosti o kojoj je reč u ovim Opštim uslovima korišćenja.
 • Jezik Ugovora o uslužnoj delatnosti. Ugovor o uslužnoj delatnosti se sprovodi na jeziku koji ste odabrali na našem vebsajtu u procesu rezervacije.
 • Navedene cijene. Cijene koje su objavljene na našem vebsajtu su konačne, uključuju PDV i nemate dodatne troškove.
 • Ugovor o uslužnoj delatnosti. Obavezujemo se da ćemo izvršiti naše obaveze u vezi sa pružanjem usluga pod ovim Uslovima i obavezujete se da ćete nam platiti punu cijenu. Popunjavanjem rezervacije, prihvatate našu ponudu i sklapate Ugovor o pružanju usluga sa nama. 
 • Teritorijalno ograničenje.Našu uslugu izvršavamo na teritoriji Crne Gore 
 • Kodeks poslovanja.U svakom trenutku naše poslovanje je apsolutno i nedvosmisleno usklađeno sa zakonima Republike Crne Gore.
 • Promena ili otkazivanje rezervacije. Kompanija Montenegro Submarine zadržava sva prava promene ili otkazivanja bilo koje rezervacije usled vašeg zahtjeva, lošeg vremena ili više sile. Mi se obavezujemo u svakom trenutku u duhu etičkog poslovanja da ćemo Vas obavjestiti o svakoj od navedenih promena bilo putem mejla, telefona ili nekog od ostalih sredstava komunikacije.

 

ČLAN 7. CIJENE, NAKNADE I DODATNA PLAĆANJA

Puna cijena - cijena ture ili najma broda koja je objavljena na našem vebsajtu je konačna cijena i uključuje porez na dodatnu vrednost. Međutim, navedena cena ne uključuje ostale naknade, naplate ili plaćanja koja su u vezi sa vašim privatnim troškovima tokom samog putovanja. Obavezni ste platiti punu cijenu usluge kreditnom karticom ili putem PayPall-a, i dok mi ne primimo uplatu, nijesmo u obavezi izvršiti naše usluge.

 

ČLAN 8. ODABIR NAČINA PLAĆANJA

Ture i najam brodova (glisera) možete platiti platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu.

Ture i najam bordova se plaćaju online jednom od kreditnih i debitnih kartica: Amex, MasterCard®, Maestro® ili Visa®.

Za plaćanje platnim karticama potrebno je da znate da je tajnost Vaših podataka zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spečavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WSPay servisa, i obratno. WSPay servis i financijske ustanove razmenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. WSPay Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Amex, Visa i MasterCard pravilima. Montenegro Submarine ne čuva brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlašćenim licima. 

Sva plaćanja platnim karticama će biti obavljena u eurima (€) – nacionalnoj valuti Crne Gore. Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema važećem kursu Centralne banke. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

 

ČLAN 9. POVRATAK SREDSTAVA, PROMENE I OTKAZIVANJE VOŽNJE

U slučaju otkazivanja rezervacije (ture) i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio Trgovcu nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Montengro Submarine d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Amex, VISA, MasterCard i Maestro metoda plaćanja što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Ukoliko je slučaj da je kartica vezana za tekući račun korisnika, onda će i sredstva biti vraćena na tekući račun.

Za potpuni povraćaj novca - neophodno je izvršiti otkazivanje najmanje 24 sata unaprijed. Za slučaj loših vremenskih uslova ili preusmjeravanja plovila (kruzera) takođe imate pravo na potpuni povraćaj novca ili po dogoovru za pomeranje ture za neki drugi datum ili vrijeme.

Ukoliko otkažete turu u vremenskom okviru koji je kraći od 24h prije početka ture, a nije obuhvaćen gore navedenim scenarijom, nemate pravo na refundaciju.

 

ČLAN 10. ZAVRŠETAK PRAVNOG ODNOSA

Vaše pravne obaveze, kao i naše pravne obaveze, završavaju onog trenutka kada Vi platite punu cijenu naše usluge, a mi izvršimo uslugu na osnovu Ugovora o uslužnoj delatnosti.

Ukoliko mi ne izvršimo uslugu kada ste nam platili punu cenu na osnovu Ugovora o uslužnoj delatnosti, imate pravni osnov raskinuti ugovor odnosno puna cijena koju ste platili biće refundirana.

 

ČLAN 11. RJEŠENJE ODGOVORA

U slučajevima sporova, sud Crne Gore ima potpunu nadležnost nad svim sporovima koji nastaju između Vas i nas.

Prije početka bilo koje od gore navedenih metoda rješavanja spora, savjetujemo vam da nas kontaktirate putem našeg maila: info [at] montenegrosubmarine.me da bismo riješili bilo kakvu žalbu ili sugestiju.